İnovasyon

inovasyon

Nilüfer İnovasyon Merkezi, inovasyonu; eski sorunlara yeni çözümler getirmek veya yeni teknolojik yöntemleri ve toplumsal katılımın modern uygulamalarını kullanarak ve böylece yenilikçi fikirleri toplayarak mevcut çözümlerin yeni ve daha iyi uygulamalarını oluşturmak olarak tanımlamaktadır.

 

Nilüfer İnovasyon Merkezi, vatandaşların, belediye çalışanlarının ve gençler, çocuklar, yetişkinler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör gibi farklı paydaşların yenilikçi fikirlerini toplayan ve bu fikirleri sosyal inovasyon yöntemleri aracılığıyla projelere dönüştüren öncü bir birimdir.

 

Nilüfer İnovasyon Merkezi, Nilüfer Belediyesinin (Bursa, Türkiye), Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar projesi kapsamında ortakları Litvanya’dan Trakai Belediyesi, Yunanistan’dan Sakız Belediyesi ve Mesta Kültür Derneğiyle paylaştığı iyi uygulamasıdır.

 

Nilüfer Belediyesinin örnek uygulaması olan yerel yönetimlerde inovasyon merkezi fikrinin yaygınlaştırılması, Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar Projesinin temelini oluşturmaktadır.

 

Çalışmalar

Nilüfer Belediyesi
Trakai Belediyesi
Sakız Belediyesi
Mesta Kültür Derneği