Nilüfer Belediyesi

Nilüfer Belediyesi

İnovasyon

Nilüfer İnovasyon Merkezi

Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi; sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üreterek; toplum ve dünya için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak adına sosyal inovasyona odaklı faaliyetler yürütmektedir. Bu kapsamda, NİM toplumdaki inovasyon algısını artırmak amacıyla toplumun farklı kesimleri (gençler, yaşlılar, akademisyenler, mahalle komiteleri, öğrenciler, çocuklar, dezavantajlı gruplar, vb.) için eğitimler, seminerler, ortak akıl toplantıları, yarışmalar ve çalışmalar düzenlemektedir. Sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, yaratıcı düşünme, tasarım odaklı düşünme, proje çalıştayları, proje yönetimi, kitlesel fonlama gibi başlıklar bu etkinliklerin konusu olmaktadır.  Bu doğrultuda Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin 6 öncelikli hedefi bulunmaktadır:

  • Kentteki sosyal inovasyon konusundaki farkındalığı artırmak,
  • Vatandaşlardan gelen yaratıcı ve yenilikçi fikirleri toplamak,
  • Vatandaş ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde yeni inovatif sosyal projeler üretmek,
  • Eğer mümkünse bu projelerin ulusal ve uluslararası kaynaklarla fonlanması,
  • Nilüfer Belediyesinde Kurumsal İnovasyon Sisteminin yürütülmesi,
  • Gençleri sosyal girişimcilik konusunda kapasitesinin artırılmasıdır.

Nilüfer İnovasyon Merkezi, vatandaşların katılımı yoluyla toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla kurulmuş bir platformdur. Bu nedenle katılımcılık merkezin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızdan fikirleri topluyoruz; kentsel sorunlara katılımcılıkla yenilikçi çözümler üretiyoruz ve marjinal grupların yanı sıra toplumun tüm gruplarını bu sürece dahil etmeye çalışıyoruz.

 

 
İnovasyon - Çalışmalar
Nilüfer Belediyesi

İnovasyon - Tüm Çalışmalar

Nilüfer Belediyesi
Trakai Belediyesi
Sakız Belediyesi
Mesta Kültür Derneği