IRD Projesi Hakkında

Proje Hakkında

KIRSAL KALKINMA İÇİN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR (IRD) PROJESİ

Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi Türkiye ve AB tarafından finanse edilen “Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında uygulanmaktadır. Hibe programı AB Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmektedir. Proje Nilüfer Belediyesi (Türkiye), Chios (Sakız) Belediyesi (Yunanistan), Mesta Kültür Derneği (Yunanistan) ve Trakai Belediyesi (Litvanya) ortaklığında yürütülmüştür.

Projenin genel amacı sosyal inovasyon yolu ile vatandaş katılımının ve turizm temelli kırsal kalkınmanın geliştirilmesi ve aynı zamanda proje ortağı olan Türkiye, Yunanistan ve Litvanya’dan bu 3 şehir arasında şehir eşleştirme yolu ile ortak çalışmalar yürütülerek işbirliği sağlanmasıdır. Projenin özel hedefleri ise;

  • Nilüfer İnovasyon Merkezi rol model alınarak Chios ve Trakai Belediyeleri bünyesinde birer inovasyon merkezi kurulması ve bu inovasyon merkezi aracılığıyla geliştirilecek yenilikçi hizmet modellerine vatandaş katılımının sağlanması,
  • Sosyal inovasyon yoluyla Chios ve Trakai Belediyelerinden alınacak örnek çalışmalar rehberliğinde Nilüfer’de turizm temelli kırsal kalkınmanın gelişimine katkıda bulunulması ve bu doğrultuda kapasite geliştirilmesi,
  • Katılımcı belediyeler arasında sürdürülebilir şehir eşleştirme faaliyetlerinin sağlanabilmesi için bir platform oluşturulması, şeklindedir.

Proje sonucunda turizm temelli kırsal kalkınma konusunda inovatif bir model geliştirilmesi, Chios ve Trakai şehirlerinde vatandaş katılımının artırılarak birer inovasyon merkezi kurulması, katılımcı belediyeler arasında etkin ve etkili işbirliği için bir platform oluşturulması ve Nilüfer Belediyesi bünyesinde turizm odaklı bir sürdürülebilir kırsal gelişim merkezi kurulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda karşılıklı ziyaretler, eğitimler ve çalıştaylar düzenlenmiş, profesyonel bir web sitesi kurulmuş, hem uluslar arası hem de yerel faaliyetler yürütülmüştür.