Kırsal Turizm

Kırsal Turizm

Kırsal turizm, Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar projesi kapsamında ortakların işbirliğinin dayandığı iki temel alandan biridir. Kırsal turizm, doğal çevrenin korunmasını etkin bir şekilde destekleyen, yerel toplulukların ihtiyaçları ve olanaklarına saygı göstererek yerel halkların ferahını geliştirip kültürel mirasın korunmasına dayalı olan ve onu teşvik eden, kırsal alanlarda yer alan turistik faaliyetlerden oluşmaktadır.


Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar projesi kapsamında, Trakai ile Chios belediyeleri ve Mesta Köyü Kültür Derneği, kültürel, doğa ve kırsal turizm alanlarında değerli deneyimlerini ve başarılarını paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Nilüfer Belediyesi, proje çalışma ziyaretleri kapsamında yaptığı gözlemler ve ortakların etkin işbirliği sayesinde Nilüfer Belediyesi Kırsal Turizm Merkezi’nin kurulması yoluyla kültürel, doğa ve kırsal turizm alanlarındaki çalışmalarını geliştirip sistemleştirmektedir.
IRD proje ortaklarının çalışmalarına daha yakından bakalım!

Çalışmalar

Nilüfer Belediyesi
Trakai Belediyesi
Sakız Belediyesi
Mesta Kültür Derneği