Nilüfer Belediyesi

Nilüfer Belediyesi

Kırsal Turizm

Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar (IRD) Projesi
Nilüfer Belediyesi Kırsal Turizm Merkezi

Nilüfer Belediyesi Kırsal Turizm Merkezi, “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Programı” tarafından desteklenen “Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar (IRD)” projesi kapsamında kurulmuştur. Kırsal Turizm Merkezi, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu bünyesinde Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde, Misi Camisi arkasında bulunuyor. Çalışma alanları:

1.Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu’nun çalışmaları kapsamında kurulan Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları’nın doğa yürüyüşü, bisiklet ve atlı yürüyüş parkurlarının tasarımı, bakımı, denetimi ve işlevselliğini sağlamak ve Mysia Yolları projesini IRD projesi ortaklarına, Türkiye ve AB ülkelerine tanıtmak,

2.Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Nilüfer ilçesi kırsal mahallelerinde kurduğu kültür ve hafıza mekânlarını IRD projesi ortaklarına, Türkiye ve AB ülkelerine tanıtmak,

3.Nilüfer ilçesi kırsal kesim mahallelerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Bursa, Türkiye ve AB ülkelerinin yürüyüşçüler veya bisikletçiler sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri kurarak, Mysia Yolları Rotalarında kültür yürüyüşleri veya bisiklet turları düzenlemek,

4.Kültürel, doğa ve kırsal turizm alanında uluslar arası projeler geliştirmek hedefiyle mevcut çalışmalarını paylaşarak işbirlikleri kurmaktır.

Amaç:

Nilüfer Kırsal Turizm Merkezi’nin amacı, Nilüfer Belediyesi Tarih ve Turizm Bürosu çalışmaları kapsamında kurulan Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları ve Nilüfer kırsal kesimi kültür ve hafıza mekânların değerlendirerek, Nilüfer ilçesi kırsal kesimindeki yerleşimlerde kültür ve doğa turizmine dayalı alternatif, sürdürülebilir bir yerel kalkınma yolunu desteklemektir.

Hedef kitleleri:

A. Nilüfer Kırsal Turizm Merkezi çalışmalarının hedef kitlesi, Nilüfer ilçesi kırsal alanında yaşayan nüfuslardır. Kırsal turizmin geliştirilmesi, toplumsal yapıyı radikal bir şekilde bozmadan ve çevreye zarar vermeden yerel ekonomilerin sürdürülebilirliğini sağlayabilir ve dağ ve ova köyleri nüfusları için yaşam kalitesini artırabilir.

B. Aynı zamanda Nilüfer Kırsal Turizm Merkezi, Nilüfer ve Bursa kentsel kesimlerin nüfusları ve IRD projesinin ortak belediyeler, vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarına Nilüfer Belediyesi’nin kültürel, doğa ve kırsal turizm alanındaki çalışmalarını tanıtmayı hedeflemektedir. TC Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Programı” tarafından desteklenen Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Fikirler (IRD) projesi, Nilüfer Belediyesi (Türkiye), Trakai Belediyesi (Litvanya), Sakız Belediyesi (Yunanistan) ve Mesta Köy Kültür Derneği ortaklığında yürütülüyor. Nilüfer Belediyesi Kırsal Turizm Merkezi, Trakai’de (Litvanya) ve Sakız’da (Yunanistan) uygulanan kırsal turizm örneklerinin tetkiki üzerine kurulmuştur.

İletişim: Nilüfer Belediyesi Tarih ve Turizm Bürosu, Gümüştepe Mahallesi, Misi Caddesi No: 10/1, Nilüfer,Bursa, Telefon: (0224) 486 62 74

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel Miras ve Turizm Bürosu

Tarih ve Turizm Bürosu, Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde bulunuyor. Çalışmaları arasında, tarih, arkeoloji, kültürel mirasın koruması ve halk kültürü üzerine araştırmalar yürütmek, Nilüfer Belediyesi’nin kırsal alandaki kültür mekânlarının çalıştırılması, basılı tanıtım materyallerinin hazırlanması, Nilüfer’in kırsal alanlarında kültürel peyzajın korunması ve tarihî çevre düzenlemeleri üzerine katkıda bulunmaktır.

Tarih ve Turizm Bürosu’nun kültürel miras ve kültürel peyzajı koruma alanındaki çalışmaları, Nilüfer ilçesinde doğal ve kültürel turizmi geliştirme çalışmalarına bağlıdır. Nilüfer Belediyesi, Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları projesiyle Nilüfer ilçesi kırsal mahallelerini yürüyüş, bisiklet ve atlı yürüyüş rotaları yoluyla bağlayarak, doğa ve kültür gezileri ve köylerde kırsal turizm faaliyetlerini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu’nun çalıştırdığı, Nilüfer ilçesinin üç mahallesinde toplam dört kültür ve hafıza mekânı bulunmaktadır. Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde Mysia Fotoğraf Müzesi ve Nilüfer Edebiyat Müzesi, Gölyazı Mahallesi’nde Gölyazı Kültür Evi (Aziz Panteleimon kilisesi) ve Görükle Mahallesi’nde Mübadele Evi. Mysia Yolları’nın üç önemli kırsal mahallesinde bulunan Nilüfer kültürel mekânlarının yanı sıra, Tarih ve Turizm Bürosu’nun yayınları ve arşivine Misi (Gümüştepe) Mahallesi’ndeki merkezi binasından ulaşılabilir.

Nilüfer Belediyesi’nin “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Programı”na dayalı olarak yürüttüğü “Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi kapsamında Nilüfer Belediyesi Tarih ve Turizm Bürosu bünyesinde Kırsal Turizm Merkezi kurulmaktadır. Nilüfer Kırsal Turizm Merkezi’nin amacı, Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları ve Nilüfer kırsal kesimi kültür ve hafıza mekânlarını değerlendirerek, Nilüfer ilçesi kırsal kesimindeki yerleşimlerde tanıtım, etkinlikler ve proje hazırlanması yoluyla, kültür ve doğa turizmine dayalı alternatif, sürdürülebilir bir yerel kalkınma yolunu desteklemektedir.

Mysia Köyleri

Mysia Yolları

Kültür ve Hafıza Mekânları

Tüm Çalışmalar

Nilüfer Belediyesi
Trakai Belediyesi
Sakız Belediyesi
Mesta Kültür Derneği