Apie Projektą

Apie projektą

IKP- PROJEKTO INOVACIJOS KAIMO PLĖTRAI ANOTACIJA

IKP (Inovacija kaimo plėtrai)) projektas yra T.R. vykdomas projektas Iždo ministerija ir Finansų centrinis finansų ir sutarčių skyrius ir jo paraiška buvo pateikta pagal „Miestų partnerystės dotacijų tarp Turkijos ir ES programą“. Projektas buvo įgyvendintas bendradarbiaujant su Chios savivaldybe (Graikija), Mesta kultūros asociacija (Graikija) ir Trakų savivaldybe (Lietuva).

Bendras projekto tikslas yra pagerinti piliečių dalyvavimą ir turizmo plėtrą vykdant kaimo plėtrą panaudojant socialines inovacijas, taip pat užtikrinti Turkijos, Graikijos ir Lietuvos, kaip projekto partnerių, bendradarbiavimą vykdant bendradarbiavimo darbus miestų giminiško suartėjimo būdu. Konkretūs projekto tikslai yra:

  • Naujovių centro sukūrimas Chios ir Trakų savivaldybėse, imant Nilüfer inovacijų centrą kaip pavyzdį ir užtikrinant piliečių dalyvavimą naujoviškų paslaugų modeliuose, kurie bus kuriami per šį inovacijų centrą,
  • Indėlis į Nilüferio kaimo turizmo plėtrą gerinant pasitelkiant Chios ir Trakų savivaldybių pavyzdinius darbus pasitelkiant socialines naujoves ir gerinant galimybes šia linkme,
  • Tvarios miestų giminiavimosi veiklos platformos sukūrimas tarp dalyvaujančių savivaldybių.

Projekto metu buvo siekiama sukurti novatorišką turizmo pagrindu vykdomos kaimo plėtros modelį, įkurti inovacijų centrus didinant piliečių dalyvavimą Chioso ir Trakų miestuose, sukurti veiksmingą ir efektyvų bendradarbiavimą tarp dalyvaujančių savivaldybių ir įkurti darnaus turizmo plėtros centrą prie Nilüferio savivaldybės. Šioje srityje; buvo organizuojami abipusiai vizitai, mokymai ir seminarai, sukurta profesionali svetainė ir vykdoma tiek tarptautinė, tiek vietinė veikla.