Inovacijos

Inovacijos

Nilüfer inovacijų centras inovacijas apibūdina kaip

 

Nauji senų problemų sprendimų būdai arba naujų ir geresnių įgyvendinimų sukūrimas dabartiniams sprendimams rinkti kūrybines idėjas, naudojant arba naujus technologinius metodus, arba modernią bendruomenės dalyvavimo praktiką.

 

Nilüfer Inovacijų Centras yra novatoriškas padalinys, kuris kaupia piliečių, savivaldybių darbuotojų ir įvairių suinteresuotų subjektų, tokių kaip jaunimas, vaikai, suaugusieji, pilietinės visuomenės asociacijos ir privatusis sektorius, novatoriškas idėjas ir šias idėjas paverčia projektais, naudodamas socialinių inovacijų metodikas.

Nilüfer inovacijų centras yra geriausia patirtis, kuria dalijasi Nilüfer savivaldybė (Bursa, Turkija) su savo partneriais Trakų rajono savivaldybe (iš Lietuvos), Chios savivaldybe ir Mesta kaimo kultūros asociacija iš Graikijos įgyvendinant „Inovacijų kaimo plėtrai“ projektą.

 

Inovacijų centrų idėjos sklaida vietos administracijose, kuri yra geriausia „Nilüfer“ praktika, yra „Inovacijų kaimo plėtrai projekto“ pagrindas.

 

Nilüferio Savivaldybė
Trakų Savivaldybė
Chioso Savivaldybė
Mesta Kultūros Asociacija
Inovacijos - Visos Veiksmai