Mesta kultūros asociacija

Mesta Kultūros Asociacija

Inovacijos

MESTA INOVASYON MERKEZİ (MIC)

Mesta’ya değer katacak fikir ve projeler için yolculuğuna başlamıştır.

Mesta İnovasyon Merkezi, Mesta’ya değer katan yaratıcı ve yenilikçi hizmetlerin inovatif projeler ile uygulanmasını gerçekleştirmek üzere yolculuğuna başlamıştır.

Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için kolektif düşüncenin gücüne inanır.

Kolektif fikir üretiminin ve yaratıcılığın kuvvetlendirilmesi için açık inovasyon platformları oluşturur. Yenilikçi toplumsal düşünceler, yöntemler ve projeler geliştiren; bunların hayata geçmesi için uğraş veren birey, grup ve kurumların bir araya geldiği bir buluşma noktasıdır.

Projelerin bilinirliğini arttırmak ve yaygınlaştırmak için çalışır.

Uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Akıllı işbirlikleri ile akıllı projeler üretir.

Tüm paydaşlar, vatandaşlar, sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, kamu kurumları, tasarımcılar, akademisyenler, eğitmenler ve AB proje ortakları ile işbirliği içinde çalışır. Toplumun tüm kesimlerinin inovasyon süreçlerine aktif üretici ve kullanıcı olarak katılımlarını arttırmak için çalışır.

Toplumda inovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik algısının yükseltilmesine yönelik etkinlikler düzenler.

Fikir atölyesi çalışmaları, ortak akıl toplantıları, seminerler, deneyim paylaşım toplantıları, paneller, eğitimler, yarışmalar ve proje pazarı etkinlikleri ile toplumda inovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik algısının yükseltilmesine katkı sağlar.

Dış kaynaklı hibe-fon başvuru süreçlerini koordine eder.

Ulusal ve uluslar arası hibe programlarına yönelik proje teklif çağrılarını ve proje ortaklık fırsatlarını düzenli olarak takip eder ve belirlenen projeler için başvuruları hazırlar veya koordine eder. İlgili alanlarda AB ve diğer dış kaynaklı projeleri yürütür.

İnovasyon ve girişimcilik alanındaki yerel, ulusal, uluslar arası ağlarla ve platformlarla iletişimi sürdürür.

Proje ortaklıkları ve deneyim paylaşımları için yerel ve ulusal, uluslar arası ağlarla ve platformlarla iletişimi sürdürür.

Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunlara çözümler üretmek için araştırmalar yapar.

Yeni hizmet alanları ve inovasyon projeleri için araştırmalar yapar.

 

 

 

Inovacijos Veiksmai
Mesta kultūros asociacija

Inovacijos Visos Veiksmai

Nilüferio Savivaldybė
Trakų Savivaldybė
Chioso Savivaldybė
Mesta Kultūros Asociacija