Nilüferio Savivaldybė

Nilüferio Savivaldybė

Inovacijos

Nilüfer Inovacijų Centras

Nilüfer savivaldybė Nilüfer inovacijų centras (NIC)s , kurio tikslas – užtikrinti tvarų gyvenimą žmonėms, visuomenei ir pasauliui teikiant novatoriškus socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimus, daugiausia dėmesio skiria socialinėms naujovėms. NIC rengia mokymus, seminarus, dalijasi išminties susitikimais, konkursais ir dirbtuvėmis įvairioms visuomenės grupėms (jaunimui, vyresnio amžiaus piliečiams, akademikams, kaimynystės komitetams, studentams, vaikams, socialiai remtinoms visuomenės grupėms ir kt.), kad mūsų visuomenėje būtų skatinamas inovacijų jausmas. Šios veiklos yra susijusios su socialinėmis inovacijomis, socialiniu verslumu, kūrybiniu mąstymu, projektiniu mąstymu, idėja projekto seminarams, projekto valdymu, minios finansavimu ir kt.   Šia linkme Nilüfer inovacijų centras turi 6 pradinius tikslus:

  • Ugdyti supratimą apie socialines naujoves mieste
  • Kūrybingų ir novatoriškų piliečių idėjų rinkimas
  • Naujų novatoriškų socialinių projektų kūrimas bendradarbiaujant su piliečiais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis
  • Jei įmanoma, finansuosime tuos projektus iš tarptautinių ir nacionalinių šaltinių
  • Verslo inovacijų sistemos sukūrimas savivaldybėje
  • Įgalinti jaunimą socialiniame versle

 

Nilüfer inovacijų centras yra vieta kurti geresnę ateitį, kurioje dalyvautų visi piliečiai. Taigi dalyvavimas yra vienas iš pagrindinių mūsų centro elementų.  Mes renkame savo piliečių idėjas, kuriame novatoriškus miesto problemų sprendimus, kuriuose dalyvauja mūsų piliečiai, ir stengiamės įtraukti visas skirtingas visuomenės grupes, taip pat ir atstumtas.

 

 

 
Inovacijos- Veiksmai
Nilüferio Savivaldybė

Inovacijos - Visos Veiksmai

Nilüferio Savivaldybė
Trakų Savivaldybė
Chioso Savivaldybė
Mesta Kultūros Asociacija