Nilüferio Savivaldybė

Nilüferio Savivaldybė

Kaimo turizmas

Innovation for Rural Development (IRD) Project

 KAIMO TURIZMO CENTRAS

Nilüferio savivaldybės kaimo turizmo centras yra projekto „Inovacijos kaimo plėtrai (IKP) projektas, remiamas ES programos„ Miestų giminiavimasis tarp Turkijos ir ES “, rezultatas. Kaimo turizmo centras yra įkurtas Nilüferio savivaldybės Kultūros ir socialinių reikalų istorijos ir turizmo biure ir yra Misi (Gümüştepe) kvartale, už Misi kaimo mečetės.

Darbo sritys:

  • Nilüferio savivaldybės kaimo turizmo centras yra atsakingas už pėsčiųjų, dviračių ir jodinėjimo takų, parengtų pagal „Mysia Ways“ gamtos, istorijos ir kultūros maršrutus, projektą, kurį sukūrė Nilüferio savivaldybės kultūros ir socialinių reikalų direktoratas, planavimą, priežiūrą, apžvalgą ir funkcionalumo patikrinimą. Reikalavimus, taip pat reklamuokite „Mysia Ways“ projektą IKP projekto partneriams, Turkijai ir ES šalims.
  • Skatinti Nilüferio savivaldybės kultūros ir socialinių reikalų direktorato Nilüferio kaimo dalyje sukurtas kultūros ir atminties erdves IKP projektų partneriams, Turkijai ir ES šalims.

 

  • Bendradarbiaudami su Nilüferio rajono kaimo gyvenviečių pilietinės visuomenės asociacijomis, taip pat pėsčiųjų ir dviratininkų pilietinės visuomenės asociacijomis Bursoje, Turkijoje ir ES šalyse, rengdami keliones po kultūrą ar dviračių keliones,

 

  • Užmegzkite partnerystę dalijantis esamais projektais, siekiant plėtoti tarptautinius projektus ir teikti paraiškas kultūros, gamtos ir kaimo turizmo srityje.

Tikslas:

„Nilüfer“ kaimo turizmo centro tikslas – remti alternatyvų vietos tvaraus vystymosi būdą, pagrįstą kultūriniu ir gamtos turizmu Nilüferio rajono kaimo dalyje, vertinant ir reklamuojant Nilüferio savivaldybės kultūros ir socialinių reikalų direktorato darbus, Istorijos ir turizmo biuras: Mysia gamtos kelius, istorijos ir kultūros maršrutai bei Nilüferio savivaldybės kultūros ir atminties erdvės Nilüferio kaimo gyvenvietėse.

Tikslinės grupės:

  • Nilüfer savivaldybės kaimo turizmo centro veiklos tikslinė grupė yra Nilüfer rajono kaimo vietovių gyventojai. Kaimo turizmo plėtra suteikia vietos ekonomikai tvarumo, nedarant radikalios įtakos socialinei struktūrai ir nekenkiant aplinkai, o tai gali pagerinti kalnų ir lygumų kaimų gyventojų gyvenimo kokybę.
  • Tuo pat metu „Nilüfer“ kaimo turizmo centras siekia skatinti Nilüferio savivaldybės kultūros, gamtos ir kaimo turizmo darbus Nilüferio ir Bursos miesto dalyse, IKP projekto partneriais, jų piliečiais ir pilietinės visuomenės asociacijomis.

 

Kaimo plėtros inovacijų projektą (IKP), remiamą Turkijos ir ES miestų giminiavimosi veiksmo, kuriai vadovauja Turkijos Respublikos užsienio reikalų ministerija – ES pirmininkavimas, administruoja Nilüfero savivaldybė, bendradarbiaudama su Trakų savivaldybe (Lietuva), „Chios“. Savivaldybė (Graikija) ir Mesta kaimų kultūros asociacija (Graikija).

Nilüfer savivaldybės kaimo turizmo centras buvo įkurtas 2019 m., ištyrus kaimo turizmo įgyvendinimus Trakuose (Lietuva) ir Chios (Graikija).

 

Contact Information: Nilüfer Municipality History and Tourism Office Gümüştepe Mahallesi, Misi Caddesi No: 10/1, Nilüfer, Bursa Telephone: (0224) 486 62 74

Nilüfer Municipality Culture and Social Affairs Directorate History and Tourism Office

History and Tourism Office of Nilüfer Municipality Culture and Social Affairs Directorate is located at Misi (Gümüştepe) Quarter. Its fields of work are the following: research on history, archaeology, cultural heritage protection and folk culture in Nilüfer district, management of Nilüfer Municipality’s rural area cultural spaces, preparation of printed promotion material on Nilüfer touristic rural settlements and contributing to the protection of cultural landscape of Nilüfer rural areas and to urban landscape planning.

The works of History and Tourism Office on the field of cultural heritage and cultural landscape protection are related to its efforts for the development of nature-based and cultural tourism in Nilüfer district. Nilüfer Municipality aims to encourage nature and cultural walks and  rural tourism activities in the district villages via the project Mysia Ways Nature, History and Culture Routes connecting the villages to each other through trekking, cycling and horse riding trails.

Nilüfer Municipality Culture and Social Affairs Directorate History and Tourism Office is responsible for the functioning of four culture and memory spaces in three different quarters of Nilüfer district. Mysia Photography Museum and Nilüfer Literature Museum in Misi (Gümüştepe) Quarter, Gölyazı Cultural Centre (Saint Panteleimon church) in Gölyazı Quarter and House of the Exchange of Populations (Mübadele Evi) in Görükle Quarter. Apart from these cultural spaces located in three important settlements of Mysia Ways, the central building of History and Tourism Office, where one may find its publications and archive, is also located in Misi (Gümüştepe) Quarter.

 

Rural Tourism Hub is estanblished within Nilüfer Municipality History and Tourism Office in the framework of “Innovation for Rural Development (I.R.D.)” project, supported by “Town Twinning Action between Turkey and the EU”. The aim of Nilüfer Rural Tourism Hub is to support an alternative way for local sustainable development based on cultural and nature-based tourism in the rural part of Nilüfer district, via evaluation and promotion of the works of Nilüfer Municipality Culture and Social Affairs Directorate History and Tourism Office: Mysia Ways Nature, History and Culture Routes and Nilüfer Municipality culture and memory spaces in Nilüfer rural settlements.

Kultūros ir Atmintis Erdvės

Kırsal Turizm Faailyetleri
Nilüfer Belediyesi

Visos Veiksmai

Nilüferio Savivaldybė
Trakų Savivaldybė
Chioso Savivaldybė
Mesta Kultūros Asociacija