Ortaklar

Proje Ortakları

Nilüfer İnovasyon Merkezi, Nilüfer Belediyesinin (Bursa, Türkiye), Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar projesi kapsamında ortakları Litvanya’dan Trakai Belediyesi, Yunanistan’dan Sakız Belediyesi ve Mesta Kültür Derneğiyle paylaştığı iyi uygulamasıdır.

Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından  “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında finanse edilen bir projedir.

Şehir Eşleştirme programı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir.

Nilüfer Belediyesinin örnek uygulaması olan yerel yönetimlerde inovasyon merkezi fikrinin yaygınlaştırılması, Kırsal Kalkınma için Yenilikçi Yaklaşımlar Projesinin temelini oluşturmaktadır.

Yunanistan’dan STK partneri Mesta Kültür Derneğinin yanı sıra Sakız ve Trakai Belediyeleri, Nilüfer Belediyesinin örnek uygulamasını temel alarak kendi inovasyon sistemlerini kurmuşlardır.

Bu esnada Nilüfer Belediyesi, Sakız ve Trakai’nin turizm temelli kırsal gelişime ilişkin iyi uygulamalarını öğrenmiş ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu yönetiminde Nilüfer Kırsal Turizm Merkezini kurmuştur.